Konsultacja metodyczna - Dyrektor

Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań w kwestiach metodycznych lub organizacyjnych dotyczących Państwa kursów. Każde Państwa zapytanie traktowane jest indywidualnie z należytą starannością!

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez eLingwista przy ul. Kujawskiej 10/2 z siedzibą w Krakowie, dla celów kontaktu związanego z przesłanym przez Państwa zapytaniem, wykonywanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez eLingwista albo przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).” Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
Polityka prywatności