dr Anna Wortman

Lektor j. angielskiego

Nauka języka zawsze zajmowała w moim życiu bardzo istotne miejsce. Od dziecka uczę się języków obcych i bardzo wcześnie zdałam sobie sprawę z wielu zależności kulturowych i zwyczajowych wynikających z mówienia w różnych językach. Język to nie tylko gramatyka i słownictwo, ale to również inny sposób organizowania myśli i widzenia świata, bez których prawdziwa komunikacja z ludźmi z innych krajów jest po prostu niemożliwa. Dlatego w mojej pracy tak ważna obok nauki mówienia, słuchania, czytania i pisania jest szeroko pojęta kultura krajów Anglosaskich. Na swoich zajęciach często zwracam uwagę moim uczniom na literaturę, sztukę, muzykę, historię oraz współczesne zjawiska kulturowe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Czerpię dużą satysfakcję z postępów moich uczniów i cieszę się, gdy odkrywają dla siebie tę kulturę i język. Myślę, że tylko w ten sposób można mieć nadzieję, że gdy uczeń przestanie się już uczyć w szkole językowej, to nadal zachowa swój otwarty stosunek to świata i sam będzie pracował nad poszerzaniem swojej wiedzy i doskonaleniem umiejętności językowych.    

Ulubione motto:
“Learning another language is like becoming another person.” – Haruki Murokami

Oceń stronę

Call Now Button