Poradnik nauka języka online

Kiedy używać since, a kiedy for?

Dylemat, kiedy for, a kiedy since wiernie towarzyszy kolejnym pokoleniom osób uczących się języka angielskiego. Konstrukcje, w których skład wchodzą te słówka, są bardzo powszechnie stosowane, więc tym bardziej warto dowiedzieć się, jakie jest ich znaczenie oraz w jaki sposób się je wykorzystuje. Po lekturze tego artykułu różnica między since a for przestanie być czarną magią i stanie się jasne, kiedy używamy każdego z tych wyrazów.

Co oznaczają since i for?

Aby zrozumieć, kiedy używamy for, a kiedy since, warto najpierw ustalić ich odpowiednik w języku polskim. Powszechnie uważa się, że tę rolę odgrywa słowo „od”, a w przypadku for niekiedy wskazywany jest również wyraz „przez”. Zarówno since, jak i for służą do wyrażenia informacji na temat długości trwania danego stanu lub czynności. Oba słowa łączy się zazwyczaj z czasami Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous, gdy mowa o czymś, co rozpoczęło się w przeszłości i trwa do tej pory. Z ich użyciem można jednak spotkać się również w przypadku innych czasów takich jak m.in. Past Simple, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous.

Jaka jest różnica między since a for?

Podobieństwo obu wyrazów jest częstą przyczyną popełnianych błędów językowych. Jeśli chcesz się ich wystrzegać i stosować poprawne konstrukcje, warto zapoznać się z przedstawionymi poniżej charakterystykami obu słówek. Dzięki nim z łatwością da się zapamiętać, w czym tkwi różnica między since a for.

Kiedy korzystamy z since?

Since stosujemy, gdy precyzyjnie wskazujemy moment, w którym rozpoczęła się dana czynność lub stan. Tym punktem granicznym może być m.in. konkretny rok, dzień, godzina lub określone wydarzenie. Co istotne, nie określamy bezpośrednio, jak długo trwa dana czynność lub stan. Since służy więc do przekazania informacji, od kiedy coś się dzieje. Przyjrzyjmy się kilku przykładom zastosowania since w zdaniach.

  • I have been smoking since 2012. – Palę papierosy od 2012 roku.
  • He has not been dancing since last party. – On nie tańczył od ostatniej imprezy.
  • She has lived in Warsaw since 2002. – Ona mieszka w Warszawie od 2002 roku.

Nierzadko spotyka się sytuację, w której punktem granicznym nie jest konkretna data czy wydarzenie, a pewna inna czynność wyrażona za pomocą Past Simple. Dla zobrazowania tego zagadnienia posłużymy się następującym przykładem.

  • It has been nine years since we last saw each other. – Minęło 9 lat, odkąd ostatni raz się widzieliśmy.

Kiedy wiemy już, w jakich sytuacjach wykorzystuje się since, możemy przejść do omówienia stosowania słowa for.

Zastosowanie słówka for

W przeciwieństwie do since, for używamy, gdy wskazujemy, jak długo trwa opisywana czynność lub stan. Nie podajemy w tej sytuacji informacji na temat punktu w czasie, w którym rozpoczęła się dana czynność, a określamy wyłącznie, jaki okres upłynął. Cechą charakterystyczną dla użycia for jest fakt, że najczęściej można spotkać po nim wyrażenia takie jak np. six months, ten minutes czy three years. Prześledźmy to sobie na poniższych przykładach.

  • Adam has been working in this factory for seven years. – Adam pracuje w tej fabryce od siedmiu lat.
  • I have not had a girlfriend for three months. – Nie mam dziewczyny od trzech miesięcy.
  • It has been snowing for two hours. – Pada śnieg od dwóch godzin.

Podsumowanie

Poprawne stosowanie since oraz for sprawia wiele trudności osobom uczącym się angielskiego. Okazuje się jednak, że różnica między tymi dwoma wyrazami jest dość wyraźna i jej znajomość pozwala na uniknięcie błędów. Wystarczy zapamiętać, że:

  • since używamy w zdaniach, w których konkretnie określamy, od kiedy trwa opisywana czynność lub stan – punktem granicznym może być m.in. rok, godzina, wydarzenie lub inna czynność wyrażona za pomocą Past Simple,
  • for stosujemy w wypowiedziach zawierających informację, jak długo trwa dana czynność lub stan – w takich zdaniach pojawiają się wyrażenia typu two weeks, three years czy five minutes.

Świadomość istnienia tych prostych reguł sprawi, że bez trudu rozpoznamy, kiedy używać since, a kiedy for.

Gramatyka to tylko jeden z obszarów, nad jakimi należy pracować, aby swobodnie władać językiem obcym. Równie istotne są także inne umiejętności językowe, które nasza szkoła językowa online eLingwista pomoże rozwinąć w skuteczny, atrakcyjny i wygodny sposób bez wychodzenia z domu. W naszej ofercie można znaleźć różnorodne kursy językowe online, m.in. profesjonalne kursy języka angielskiego online uwzględniające indywidualne potrzeby i preferencje kursanta. Oprócz angielskiego uczymy również szeregu innych języków obcych, w tym m.in. niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego czy francuskiego.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button