Kursy Online

Kursy językowe online w szkole eLingwista to zajęcia z lektorem w formie indywidualnej lub w grupach od trzech do czterech osób, bez wychodzenia z domu. Dopasujemy się do Twoich potrzeb i możliwości. Nowoczesna forma zajęć, bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz nacisk na mówienie to główne zalety tej metody nauki. Internet jest również źródłem interesujących materiałów, które urozmaicają nasz kurs językowy online. Korzystamy także z innowacyjnych narzędzi jak na przykład fiszkoteka czy interaktywne ćwiczenia online, dzięki którym w przystępny sposób przyswoisz język i będziesz mieć dostęp do kursu i nauki online poza czasem lekcyjnym. 

eLingwista – wygodna i efektywna nauka języków obcych

Szkoła językowa eLingwista oferuje internetowe kursy językowe na najwyższym poziomie. Umożliwiamy naukę aż 7 języków – w naszej ofercie znajduje się:

Nasza szkoła językowa online to przede wszystkim doświadczeni nauczyciele, którzy pomogą Ci bez względu na poziom biegłości języka obcego. Wszystkie zajęcia, w tym między innymi kursy języka niemieckiego online, prowadzone są w porozumieniu z uczniami przez wykwalifikowanych lektorów języków obcych. Umożliwia to dopasowanie formy kursu do potrzeb ucznia. 

Kursy językowe indywidualne lub grupowe online

Kursy językowe online w eLingwista możesz zakończyć z certyfikatem, którym potwierdzisz swoje umiejętności w pracy, szkole czy na studiach. W trakcie zajęć wykorzystywane są dodatkowe aplikacje, takie jak wirtualna tablica, fiszkoteka oraz platforma e-learningowa. Atutem naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania i serdeczna atmosfera. W ofercie nauki języków online znajdziesz zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne kursy językowe z profesjonalnym lektorem. Nauczymy Cię także języka specjalistycznego lub biznesowego. Wszystkich zainteresowanych nauką zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej lekcji próbnej. Gwarantujemy efekty już po kilku miesiącach.

Do nauki potrzebujesz jedynie:

  • Komputer z dostępem
    do Internetu

  • Komunikator
    skype

  • Słuchawki
    z mikrofonem

JAK WYGLĄDA KURS JĘZYKOWY ONLINE?

1 Krok

Uczeń ustala dogodną godzinę zajęć z biurem

2 Krok

O wyznaczonej godzinie lektor łączy się z uczniem przez Skype (lekcja prowadzona jest w czasie rzeczywistym)

3 Krok

Lektor i uczeń korzystają z wirtualnej tablicy do przesyłania materiałów

4 Krok

W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały w formie książek, plików dźwiękowych, video, podcastów i innych pomocy przygotowanych przez lektorów

5 Krok

Po zakończonych zajęciach uczeń ma dostęp do materiałów i notatek z zajęć w formie PDF lub zdalnego podglądu. Ucząc się samodzielnie w domu może korzystać z materiałów szkoły online.

6 Krok

Nad procesem nauczania czuwa szkolny metodyk, który w porozumieniu z lektorem ustala dla ucznia indywidualny plan nauki

Poziomy Biegłości Językowej

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (ESOKJ)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, są rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami ( np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc. Potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać wydarzenia i doświadczenia osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, oraz potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć wymagające, obszerne teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów. Czytając i słuchając potrafi zrozumieć nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu. Potrafi wypowiadać się płynnie, szybko i swobodnie dobierając właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami językowymi służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub czyta. Potrafi odtwarzać i relacjonować informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, uwydatniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Kursy Online z Lektorem

Call Now Button