Poradnik nauka języka online

7 najczęstszych błędów w języku angielskim.

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się popełnić błąd w języku angielskim, który spowodował niezrozumienie, zażenowanie lub śmiech? Jeśli tak, to nie jesteś sam. Wiele osób uczących się angielskiego jako obcego języka ma problemy z poprawnym użyciem niektórych słów, czasów, przedimków i innych elementów gramatycznych. Niektóre z tych błędów wynikają z różnic między tymi dwoma jeżykami, a inne z wpływu naszego ojczystego języka na nasze myślenie i mówienie. W tym artykule przedstawimy wam siedem najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków uczących się angielskiego oraz wyjaśnimy jak możemy je poprawiać. Zaczynamy!

I. Make vs do

Obydwa czasowniki to klasyczny przykład słowa w języku polskim, które w angielskim niejako zostaje rozbite na dwa zwroty. Podczas gdy tłumaczymy te wyrażenia jako “robić” na ogół używamy “make” gdy mówimy o tworzeniu lub produkowania czegoś, a “do” do opisywania wykonywania czynności lub zadań. 

Przykładowo: 

I made a cake. = Zrobiłem ciasto. 

I did my homework. = Zrobiłem zadanie domowe.

II. In, on oraz at

W języku polskim często pomijamy przedimki przy określaniu czasu i miejsca, jednak w języku angielskim są one niezbędne. Na ogół używamy “in” do opisywania miesięcy, lat, pór roku, części dnia i miejsc zamkniętych, “on” do opisywania dni tygodnia, dat, świąt i miejsc otwartych a “at” gdy mówimy o godzinach, punktach czasowych oraz dokładnych miejscach. 

Przykładowo: 

I was born in June. = Urodziłem się w czerwcu. 

He works on Mondays. = On pracuje w poniedziałki.

She is at the airport. = Ona jest na lotnisku.

III. Present Perfect vs Past Simple

Jeśli chodzi o gramatykę, czas Present Perfect sprawia problemy osobom poznającym angielski, ponieważ w języku polskim oba te czasy tłumaczą się jako czas przeszły jednak w angielskim mają one różne znaczenia i użycia. Na ogół używamy Present Perfect do opisywania doświadczeń, rezultatów, zmian i sytuacji trwających do teraz z kolei Past Simple do opisywania zakończonych działań i wydarzeń w określonym momencie w przeszłości. 

Przykładowo:

I have visited London twice. = Odwiedziłem Londyn dwa razy.

I visited London last year. = Odwiedziłem Londyn w zeszłym roku.

IV. Borrow vs lend

Tutaj różnica polega przede wszystkim na tym kto wypowiada się na temat pożyczania. Na ogół używamy “borrow” do opisywania sytuacji, gdy ktoś bierze coś od kogoś na pewien czas natomiast gdy ktoś daje coś komuś, stosujemy wyrażenie “lend” 

Przykładowo:

Can I borrow your pen? = Czy mogę pożyczyć twój długopis? 

Can you lend me your pen? = Czy możesz mi pożyczyć swój długopis?

V. Say vs tell

Podobnie do poprzedniego błędu, różnica związana jest z czynnikiem ludzkim. O ile w języku polskim oba te słowa tłumaczą się jako “mówić” lub “powiedzieć” na ogół używamy “say” do opisywania tego, co ktoś mówi lub powiedział, bez podawania odbiorcy wiadomości. Z kolei “tell” używamy do określenia, co ktoś mówi lub powiedział komuś innemu, podając odbiorcę wiadomości. 

Przykładowo: 

He said he was busy. = On powiedział, że jest zajęty.

He told me he was busy. = On powiedział mi, że jest zajęty.

VI. Funny oraz fun

W kontekście opowiadania o zabawie są to bardzo często mylone ze sobą słowa.  Wyrażenia “funny” stosujemy do opowiadania o tym, co sprawia, że się śmiejemy. W mowie potocznej, możemy je także zastosować gdy rozmawiamy o czymś co jest dla nas dziwne. Określenie “fun” używane jest do opisywania tego, co sprawia, że się dobrze bawimy. 

Przykładowo:

He is a funny guy. = On jest zabawnym facetem. 

He is a fun guy. = On jest fajnym facetem.

He looks funny. = On dziwnie wygląda.

VII. Look, see oraz watch

Wyrażenia te mylimy ze sobą gdy chcemy rozmawiać o tym co widzimy lub oglądamy. Jeśli mówimy “look” mamy na myśli sytuację w której celowo kierujemy wzroku na coś lub kogoś. Przeciwieństwem tego jest wyrażenie “see” ponieważ opisujemy nim sytuacje w której zauważamy coś niecelowo. W kwestii zwrotu “watch” kluczowe jest zrozumienie że używamy go gdy obserwujemy coś uważnie przez dłuższy czas. 

Przykładowo: 

Look at the sky. = Spójrz na niebo.

I see a bird. = Widzę ptaka.

I watch TV. = Oglądam telewizję.

Wiele przedstawionych tutaj błędów często opiera się na różnicach w tym jak odmiennie te dwa języki są pojmowane przez ich native speakerów. Bardzo często popełniamy je ponieważ patrzymy na język angielski poprzez pryzmat naszej mowy ojczystej. Dlatego też, jeśli chcecie nad nimi pracować zalecamy pracować nad każdym z nich pojedynczo poprzez uważne słuchanie siebie w trakcie rozmowy, wychwytywanie pomyłki nad którą pracujemy i jej poprawienie. Dopiero gdy poczujemy się komfortowo z danym błędem, wtedy powinniśmy zacząć pracę nad następnym. W przeciwnym razie, jeśli będziemy chcieli pracować nad wszystkim naraz może doprowadzić to do niepotrzebnych problemów i frustracji. Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla was przydatny w procesie nauki. Życzymy powodzenia!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button