Bez kategorii

At least, at last oraz last but not least

At least, at last oraz last but not least – różnice.

W dzisiejszym wpisie omówimy trzy wyrażenia, które mimo, iż na pozór wyglądają podobnie, mają zupełnie odmienne znaczenie. Na pewno część z Was spotkała się już z przysłówkami at least, at last oraz last but not least. Jakie są różnice między wyżej wymienionymi wyrażeniami i jak poprawnie stosować je w zdaniach? Wszystkiego dowiecie się w naszym dzisiejszym wpisie.

· At least- co najmniej/przynajmniej

I need to read at least two pages every day. – Muszę przeczytać co najmniej dwie strony każdego dnia.

He wanted to do it at least once. – On chciał spróbować tego przynajmniej raz.

At least you can help me. – Przynamniej Ty możesz mi pomóc.

· At last – w końcu/ wreszcie/ ostatecznie

I have finished writing my essay at last. – W końcu skończyłem pisanie mojego wypracowania.

At last something is starting to change. – Wreszcie coś zaczyna się zmieniać.

At last my wish has come true. – W końcu moje marzenie się spełniło.

· Last but not least- ostatni, ale nie mniej ważny/ i co ważne

And last but not least, I would like to thank my parents for all suport they give me.

I co ważne, chciałabym podziękować swoim rodzicom za wsparcie jakie mi okazują.

Mamy nadzieję, że wszystko jest już jasne. Zachęcamy Was do przećwiczenia powyższych wyrażeń oraz do stworzenia własnych przykładów zdań. W następnych wpisach zmierzymy się z kolejnymi problematycznymi wyrażeniami i pomożemy Wam zrozumieć różnice między nimi.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button