Bez kategorii

Ile czasów jest w języku angielskim?

Każdy, kto zaczyna naukę języka angielskiego, w pewnym momencie zastanawia się nad tym, ile jest czasów w angielskim? Jak to możliwe? Jedni mówią, że jest ich 12, inni – 16! Od tych wariantów może zakręcić się w głowie. Nie mówiąc już o tym, że techniki ułatwiające zapamiętywanie tych treści na początku wydają się być nieprawdopodobnie trudne. Wiedz jednak, że nauka języka angielskiego, w tym gramatyki, może być i łatwa, i przyjemna. Jeśli chcesz uporządkować sobie wiedzę na ten temat, przeczytaj artykuł. Znajdziesz tu szereg potrzebnych wskazówek, które uporządkują Twoją wiedzę.

Najważniejsze czasy w języku angielskim

Nadrzędnym celem języka jest komunikacja. Prestiżowe kursy języka angielskiego online potwierdzają to na każdym kroku. Słowa mają swoje znaczenia. Porozumiewamy się po to, by móc przekazywać sobie wzajemnie komunikaty o różnej treści. Nasze rozmowy zazwyczaj dotyczą tego, co było; tego, co jest; albo tego, co będzie. Z tego względu do najważniejszych czasów zaliczamy: czasy przeszłe, czasy teraźniejsze i czasy przyszłe.

Podobnie jest w języku angielskim. Chcesz biegle mówić w tym języku? Zapoznaj się z tymi trzema podstawowymi konstrukcjami. Ich znajomość pozwoli Ci sprawnie wyrażać myśli. Zanim wejdziesz w bardziej zaawansowany tryb nauki, skup się na jak najlepszym opanowaniu prostych (simple) wariantów:

 • czasu przeszłego (Past);
 • czasu teraźniejszego (Present);
 • czasu przyszłego (Future).

Są to podstawowe czasy w angielskim. Każdy z nich posiada jeszcze inne warianty:

 • złożony (continous),
 • dokonany (perfect)
 • złożony dokonany (perfect continous).

Naukę najlepiej zacząć od początku. Postaraj się wpierw opanować czasy proste, potem złożone itd. Szczegółowy opis każdego z nich znajdziesz poniżej. Zanim jednak zapoznasz się z tą rozpiską, zapamiętaj, że nauka języka obcego to nie jest udział w wyścigach. Im lepiej opanujesz podstawy, tym szybciej ujarzmisz skomplikowane konstrukcje.

Wszystkie czasy w języku angielskim

Czy od razu musisz biegle posługiwać się każdym czasem? Oczywiście, że nie. W trakcie nauki szybko zauważysz, że niektóre konstrukcje są rzadko używane. To zrozumiałe, że w codziennej komunikacji przeważają te same formuły. Jeśli skrupulatnie zaczniesz wdrażać wiedzę w praktyce, szybko zauważysz efekty. Mamy dla Ciebie bardzo ważną radę: każdą wypowiedź buduj tak, by była prosta i zrozumiała. Na skomplikowane i wielokrotnie złożone zdania przyjdzie czas. Ważne, by w języku kierować się realnymi potrzebami. Wszystkie angielskie czasy mają Ci pomóc wyrażać myśli. Zamiast więc gorączkowo zastanawiać się np. nad poprawnym użyciem czasu Past Perfect, skup się na precyzyjnym ujęciu tematu.

Podstawowe czasy w angielskim – od czego zacząć naukę

Tak jak wspominaliśmy wcześniej – naukę zacznij od zapoznania się wpierw z wariantami prostymi, następnie złożonymi, dokonanymi itd. Ze względu na to, że występują one w granicach 3 czasów, dla porządku, ujmujemy je właśnie w ten sposób.

Czasy teraźniejsze

 • Present Simple – dotyczy czynności stałych, nawyków lub regularnie powtarzanych działań.
 • Present Continous – dotyczy czynności, które odbywają się w danej chwili (tu i teraz).
 • Present Perfect – dotyczy czynności, które wydarzyły się w przeszłości, ale ich skutki są widoczne w teraźniejszości.
 • Present Perfect Continous – dotyczy czynności, które zaczęły się w przeszłości, ale jeszcze się nie skończyły (nadal trwają).

Czasy przeszłe

 • Past Simple – dotyczy czynności, które już się zakończyły (miały miejsce w przeszłości).
 • Past Continous – dotyczy czynności, które mają status niedokończonych (niedokonanych).
 • Past Perfect – dotyczy czynności przeszłych dokonanych (takich, które wydarzyły się przed inną przeszłą czynnością).
 • Past Perfect Continous – dotyczy czynności o charakterze ciągłym, które zaczęły się przed inną czynnością przeszłą.

Czasy przyszłe

 • Future Simple – dotyczy czynności przyszłych, obietnic, propozycji i spontanicznych działań.
 • Future Continous – dotyczy czynności przyszłych, które albo będą trwały przez jakiś czas, albo zaczną się w jasno określonym momencie.
 • Future Perfect – dotyczy czynności przyszłych, które mają jasno określony czas zakończenia przed innym momentem w przyszłości.
 • Future Perfect Continous – dotyczy czynności przyszłych, które mają określony czas trwania do danego momentu w przyszłości.

Wiesz już, jakie są czasy w języku angielskim. Rzeczywiście jest ich sporo i mogą wzbudzać zamieszanie. Zwłaszcza gdy od razu próbujemy opanować każdy z nich. Dobrze wiedzieć, ile jest czasów w angielskim, jednak by świadomie i biegle posługiwać się tym językiem na co dzień, nie trzeba wkuwać tego na pamięć. Dobre kursy językowe online przeprowadzą Cię przez cały proces nauki. Jeśli szukasz wsparcia, nasza szkoła językowa online, na pewno Ci pomoże! Napisz do nas, pokażemy Ci, że nauka języka angielskiego jest łatwa i przyjemna.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button