Izabella Płócienniczak

Lektor j. niemieckiego i polskiego

Nauczam języka niemieckiego oraz polskiego jako obcego w języku angielskim dla obcokrajowców. Mam ukończone studia na obu kierunkach. Posługuję się językiem francuskim i hiszpańskim. Uczę się także innych języków. Nauczanie i uczenie się to moja pasja. Mam za sobą liczne kursy dokształcające oraz wieloletnią praktykę w różnych szkołach, organizacjach i kursach, na których występowałam w roli wykładowcy. Jedną z najbliższych mi metod nauczania jest metoda bezpośrednia oraz metoda projektu i uczenia przez robienie (praktykę) „learning by doing”. Mam wypracowane także autorskie programy metody i nauczania. Wierzę w maksymę – „docere, movere, delectare”, nauka ma nie tylko uczyć ale również bawić i poruszać, gdyż angażowanie naszych emocji, najlepiej silnych i pozytywnych wpływa na naszą motywację i zdolności przyswajania materiału. Największą satysfakcję daje mi informacja zwrotna od kursantów i obserwowanie ich postępów i rozwoju zgodnie ze spersonalizowanymi celami. Interesuję się logoterapią, biblioterapią, neurolingwistyką, zarządzaniem kryzysowym, tworzeniem marek osobistych. Jestem pasjonatem podróży – najdalej podróżowałam po Afryce. Prywatnie wspieram projekty społeczne, organizuję webinary z ekspertami i podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, gdyż lubię się uczyć i nauczać. Poza pracą w szkole zajmuje się zawodowo zarządzaniem projektami i wsparciem pieczy zastępczej.

Ulubione motto :

“Verweile doch, du bist so schön.”Kursy językowe


Call Now Button